stv. Fraktionsvertreter SVP

Titel
stv. Fraktionsvertreter SVP
Organisation
Büro des Kantonsrates
Person
Slongo Max
Eintritt
2023